Hinlopenstretet


79  30' - 19
Hinlopenstretet overdag foto's Michelle van Dijk

In het Nederlands: Hinlopenstraat. Waarschijnlijk, maar niet bewezen, is deze straat genoemd naar Thymen Jacobsz Hinlopen,  leider van de Noordsche Compagnie in 1617.  Deze straat scheidt (Vest)Spitsbergen van Nordaustlandet en is ongeveer 167 Km lang. De breedte varieert van 9 - 46 Km.

In het zuidelijk deel van de Hinlopenstraat liggen een aantal eilanden. Wilhelmoya, Wahlbergoya en Von Otteroyane zijn de grootste. Nog zuidelijker gaat hij over in Olgastretet.

Volgens Conway was Hinlopenstretet al bekend voor het in kaart gebracht werd, maar verwarde cartografen deze straat met de Wijdefjord die ten westen ligt. Dat het eerder bekend was blijkt ook uit het feit dat Hinlopen leider was in 1617 en de straat pas voor het eerst in kaart kwam in 1662 (De Straet van Hinloopen).

 

Hinlopenstretet om middernacht