Mushamna

79 30' - 14

Mushamna is een baai  in het noorden aan de oostkant van de Woodfjord. De oudst bekende naam van deze baai luidt: Muys haven (1662), de Noren hebben dit letterlijk vertaald en overgenomen.

De cirkels die u hier ziet heten polygonen en duiden op permafrost.

De Woodfjord is een fjord aan de noord-oost kust van Spitsbergen. Deze fjord is 65 Km lang en 10 Km breed aan de monding. Aan de west kant van de fjord bevinden zich 2 zijtakken, de Liefdefjord en de Bockfjord.
Op oude kaarten wordt deze hele fjord vaak de Liefde Bay genoemd, Mushamna dan ook wel Liefde Baytje.

Mij viel vooral de gevarieerde flora op.