Nordaustlandet

80° - 20°

Het op een na grootste eiland van Spitsbergen met een oppervlakte van 15.000 Kmē.
Vanwege de ijscondities is dit eiland niet altijd goed bereikbaar. Op onze trip was het aanvankelijk de bedoeling er omheen te varen, maar dit bleek onmogelijk. Vandaar dat we via de Hinlopenstraat zuidwaards zijn gegaan.

Het binnenland van Nordaustlandet is bedekt door 2 ijskappen die 75 % van het totaal areaal in beslag nemen. De grootste is Austfonna de kleinere Vestfonna. Deze 2 grote ijskappen zijn voor een deel onderverdeeld in kleinere met eigen namen.
Aan oostkust van Austfonna bevindt zich een enorme ijsvlakte. In het noorpoolgebied is dit het grootste stuk bevroren water dat onder invloed staat van het getij.

Hoewel er momenteel bijna niemand op het eiland woont zijn er nog wel restanten te vinden van voormalige nederzettingen zoals bijv. de voormalige weerstations in Rijpfjorden en Murchisonfjorden.

 

Austfonna