And°yane 79░ 40' - 13░

Aan de noordkant, in het begin van de Liefdefjord ligt een groep kleine eilanden die de And°yane genoemd worden. Letterlijk vertaald betekent dit: Eend-eilanden.

Waarschijnlijk zo genoemd door de Zweedse geoloog en Poolverkenner Baron Nils Adolf Erik Nordenskj÷ld (1832 - 1910) er in 1875 is geweest. Gedurende de laatste 20 jaar van zijn leven heeft hij een aantal waardevolle boeken gepubliceerd over aardrijkskunde, topografie reizen.